桂舟画

霜葉紅於二月花

KEISHU, Soyoha Nigatsu no Hana yori mo Kurenai nari

明治二十九年  折れ 小虫損  1枚

¥7,150