国周画

頼光館土蜘怪異做図

Yorimitsu no yakata tsuchigumo kaii o nasu no zu

慶應三年  断ち 3枚続  1組

¥302,400